Søk studieplass

Opptaket til studieåret 2023-2024 er nå avsluttet. Vi åpner for innsøking til studieåret 2024-2025 medio januar 2024.

Opptakskrav til bachelorstudiet i byggeplassledelse er enten generell studiekompetanse, fagskole (120 studiepoeng) eller realkompetanse (minimum fem års yrkeserfaring). Du må legge med dokumentasjon på tidligere fullført utdanning. Dersom du søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må du legge ved CV og attester fra relevant arbeidserfaring. Dersom du fortsatt er i utdanning ved søknadstidspunktet, kan du legge ved bekreftelse på at du er under utdanning, og ettersende vitnemål etter endt studieår.

Studiet koster kr 29.500 pr. semester for heltidsstudenter og kr 17.500 pr. semester for deltidsstudenter. Det er i tillegg en semesteravgift til Sit på kr. 600.