Søk studieplass

Søknadsfristen for 2023-2024 er nå ute, men vi vil åpne for å søke om ledige plasser på innfasingsløp fra fagskole 2,5 år nettstøttet deltid fra 8. juni.

Elektronisk søknad om opptak med vedlegg sendes direkte til Høyskolen for yrkesfag. Vi behandler nye søknader etter 8. juni 2023 fortløpende. For deg som har fullført fagskoleutdanning eller har tilsvarende kompetanse, kan du søke opptak på innfasingsløp fra fagskole. Fagskoleutdanning innen relevant fagområde kan gi halvering av studietiden.

Opptakskrav til bachelorstudiet i byggeplassledelse er enten generell studiekompetanse, fagskole (120 studiepoeng) eller realkompetanse (minimum fem års yrkeserfaring). Du må legge med dokumentasjon på tidligere fullført utdanning. Dersom du søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må du legge ved CV og attester fra relevant arbeidserfaring. Dersom du fortsatt er i utdanning ved søknadstidspunktet, kan du legge ved bekreftelse på at du er under utdanning, og ettersende vitnemål etter endt studieår.

Studiet koster kr 29.500 pr. semester for heltidsstudenter og kr 17.500 pr. semester for deltidsstudenter. Det er i tillegg en semesteravgift til Sit på kr. 600.