Søk studieplass

Studieplass for 2024-2025

Du søker opptak direkte til HØFY gjennom vår søkerportal. I 2024 kan du søke opptak til bachelor i byggeplassledelse med samlingssted Gjøvik, Porsgrunn eller Fredrikstad. Du kan også søke opptak til vårt nye studietilbud bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner med samlingssted Gjøvik.

Dersom du har relevant to-årig fagskoleutdanning fra tidligere, kan du søke opptak til innfasingsløp fra fagskole, og ta en bachelorgrad ved HØFY på halv tid. 

Vi har løpende behandling av søknader.

Opptakskrav til bachelorstudiet i byggeplassledelse er enten generell studiekompetanse, fagskole (120 studiepoeng) eller realkompetanse (minimum fem års yrkeserfaring). Du må legge med dokumentasjon på tidligere fullført utdanning. Dersom du søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må du legge ved CV og attester fra relevant arbeidserfaring. Dersom du fortsatt er i utdanning ved søknadstidspunktet, kan du legge ved bekreftelse på at du er under utdanning, og ettersende vitnemål etter endt studieår.

Studiet koster kr 32.000 pr. semester for heltidsstudenter og kr 19.000 pr. semester for deltidsstudenter. Det er i tillegg en semesteravgift til Sit på kr. 600.

Søknadfristen er 19. mai 2024.

Søknadsfristen er nå ute, men vi har noen ledige plasser på nettstøttet deltidstilbud 2,5 år med innfasing fra fagskole.

Søk her