Søk studieplass

Vi har nå stengt søknadsportalen for studieåret 2022-2023. Vi åpner for innsøking til studieåret 2023-2024 i januar.

Elektronisk søknad om opptak med vedlegg sendes direkte til Høyskolen for yrkesfag. Vi behandler nye søknader løpende fram til studiestart i august. Bachelor i byggeplassledelse tilbys både som heltids- og deltidsstudium. For deg som har fullført fagskoleutdanning eller har tilsvarende kompetanse, kan du søke opptak på innfasingsløp fra fagskole. Fagskoleutdanning innen relevant fagområde kan gi halvering av studietiden.

Opptakskrav til bachelorstudiet i byggeplassledelse er enten generell studiekompetanse, fagskole (120 studiepoeng) eller realkompetanse (minimum fem års yrkeserfaring). Du må legge med dokumentasjon på tidligere fullført utdanning. Dersom du søker opptak på bakgrunn av realkompetanse, må du legge ved CV og attester fra relevant arbeidserfaring. Dersom du fortsatt er i utdanning ved søknadstidspunktet, kan du legge ved bekreftelse på at du er under utdanning, og ettersende vitnemål etter endt studieår.

Studiet koster kr 27.000 pr. semester for heltidsstudenter og kr 16.000 pr. semester for deltidsstudenter. Det er i tillegg en semesteravgift til Sit på kr. 600.