Det er ivrige og spente studenter som sitter i forelesningssalen. Det er siste innspurt på semesteret, og tredjeårsstudentene skal fremføre sine bacheloroppgaver til resten av klassen. Bachelorgruppene har jobbet hardt, og det er mye spennende erfaringer og opparbeidet kunnskap som deles. 


Bachelor i byggeplassledelse

Vi har snakket med en av bachelorgruppene som akkurat har fremført sin oppgave. Elisabeth Berg Hammerseth (48), Finn Morgan Skorge (42) og Guro Weholt Lilløy (37) er i ferd med å avslutte sin bachelorgrad. De har tatt en bachelor innen byggeplassledelse ved HØFY, og skrevet en oppgave om hvordan byggeplassledere kan følge opp lærlinger. 


Hvorfor akkurat HØFY?

Studiet er et nettbasert studium på 2,5 år med innfasing fra fagskole. De har alle tre tidligere tatt en fagskoleutdanning – Finn Morgan og Guro har sin bakgrunn innen bygg, og Elisabeth innen VVS. Når vi spør om hvor de først fikk høre om HØFY får vi vite at Guro og Finn Morgan fikk høre om skolen allerede da de startet på Fagskolen Vestfold og Telemark. 

– HØFY ble nevnt fra rektor allerede første skoledag, skyter Guro inn.

 

Guro fikk tanker om å ta en bachelor i byggeplassledelse ved HØFY, allerede første skoledag på Fagskolen Vestfold og Telemark.

På den tiden var HØFY fortsatt under utvikling, men rektoren presenterte studietilbudet ved HØFY som en god fortsettelse på utdanningen etter fagskolen. Guro tenkte at dette var en god ide allerede da. Finn Morgan tenkte litt på det der og da, men beslutningen kom først mot slutten av fagskoleutdanningen. 

– Tanken var at her må man smi mens jernet er varmt, sier han og smiler.

Elisabeth har jobbet i mange år mellom fagskolen og HØFY. Hun legger til at det tidligere ikke har vært så mange muligheter til å gå videre fra fageskoleutdanning til å ta en bachelorgrad på deltid. HØFY gir de nå muligheten uten å måtte starte på nytt i utdanningssystemet.

 

Studiehverdag kombinert med jobb

Ved siden av studiet jobber alle tre på fulltid. Finn Morgan jobber som prosjektleder for en mellomstor betongentreprenør, Elisabeth jobber som prosjektleder hos en ventilasjonsentreprenør, og Guro jobber i hovedsak med tegning og byggesøknader i et byggfirma, og skal i tillegg jobbe som prosjektleder etter endt utdanning. Når de startet på studiet i byggeplassledelse var de usikre på hva de kunne forvente – det var ingen som visste hvordan opplegget for en høyskole fungerte. De var derimot positivt overrasket over nærheten mellom student og foreleser. 

– Veldig gode veiledere. Kjempefornøyd, sier Elisabeth. 

Her har de ikke følt noen begrensninger når det kommer til å stille spørsmål og få den hjelpen de trenger.

Elisabeth er kjempefornøyd med veiledningene de har fått underveis i studiet, og hvor tilgjengelige foreleserne har vært for studentene.

 

Klassemiljø

De tre studentene har gått i en klasse på omtrent 25 studenter. De er alle enige i at størrelsen på klassen er akkurat passe, og at alle har fått hjelp når de trenger det. De legger ekstra trykk på at de fysiske samlingene på skolen har vært veldig bra. Studiet har 3 fysiske samlinger hvert semester. De tre studentene forteller at en typisk samling består av mye forelesninger og erfaringsutveksling. De er alle tre enige i at erfaringsutvekslingen og diskusjonene som oppstår i klasserommet har vært veldig nyttige. 

– Men det som også har vært bra på samling utover skoletiden, er at vi har gått ut og spist sammen etterpå. Det blir mye erfaringsutveksling der også, legger Guro til. 

 

Mulighetene videre

Etter studiet sitter de tre igjen med mye ny kompetanse innen sine arbeidsfelt, og mulighetene er mange. Det er en mye større trygghet til å søke i arbeidsmarkedet nå etter endt studie.