Bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner

Om studiet

Høyskolen for yrkesfag starter fra studieåret 2024-2025 opp bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner.

Med en bachelorgrad i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner vil studentene lære å beherske bred faglig ledelse av arbeidet med tekniske bygginstallasjoner. Målet er å utdanne ledere som kan ta ansvar og forestå ledelse av installasjon og drift av tekniske installasjoner med fokus på bærekraft i både nye og eldre bygg. Bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner vil ha et hovedfokus på bærekraftig energiledelse og ledelse av bærekraftige ITB-prosesser, samt forskning og utvikling.

Følgende emner inngår i utdanningen:

1. Første- og andre semester:

1.1 Realfaglige redskap

1.2 Yrkesrettet kommunikasjon

1.3 Bedriftsledelse

1.4 Energi og miljø i bygg

1.5 Sanitæranlegg og brannslokking med bærekraftig faglig ledelse

1.6 Byggesaken - for tekniske fag

2. Tredje og fjerde semester

2.1 Varmeanlegg med bærekraftig faglig ledelse

2.2 Luftbehandling og komfortkjøling med bærekraftig faglig ledelse

2.3 Elektro og automatisering med bærekraftig faglig ledelse

2.4 Bærekraftig energiledelse

3. Femte og sjette semester

3.1 Bærekraftig ledelse av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

3.2 Forskning og utvikling, bacheloroppgave og praktiske utprøvinger

 

For deltidsstudiene er det samme progresjon, men fordelt over 5 år.

 

Opptak

Opptakskravet er generell studiekompetanse fra videregående skole, fullført fagskoleutdanning eller realkompetanse. For søkere med generell studiekompetanse vil være en fordel om man i tillegg har noe praksis, da yrkesfaglig forankring er viktig i studiet.

Alternativet til videregående utdannelse er opptak på grunnlag av realkompetanse, som normalt vil si at du er over 25 år og har minst fem års relevant praksis.

 

Halvering av studietid for søkere med fullført toårig fagskoleutdanning

Søkere med fullført toårig teknisk fagskole innen relevant fagområde vil få godkjenning for de 90 første studiepoengene i utdanningen, og vil kunne ta bachelorgraden på 2,5 år samlingsbasert deltid, eller 1,5 år på heltid.

 

Vi åpner for søknad om studieplass primo januar 2024.

Bachelor i byggeplassledelse

Heltid 1,5 år (innfasing fra fagskole)

Heltid 3 år

Studiested Gjøvik

Nettstøttet deltid med samlinger 5 år

Nettstøttet deltid med samlinger 2,5 år (innfasing fra fagskole)

Studiested Gjøvik