Etter ti år som tømrer valgte Einar Oleivsgard (30) å videreutdanne seg. To å teknisk fagskole i bygg, deretter Høyskolen for yrkesfag hvor han nå tok en bachelor i byggeplassledelse.

Egentlig hadde jeg ikke tenkt å gå mer skole, men så meldte plutselig lysten seg om å lære mer om eget fag. Da søkte jeg fagskolen som gjør at du kan komme videre i karrieren og samtidig få mesterbrevet, forteller Einar.

Mens han gikk der ble han klar over tilbudet fra Høyskolen for Yrkesfag som hadde en bachelorgrad i byggeplassledelse.

– Ambisjonen min var å bli prosjektleder på store byggeplasser i Oslo-området, og da var bachelorstudiet midt i blinken for meg, fortsetter han.

Teoretisk og praktisk rettet

Etter studieplanen skal man ha 420 timer praksis mens man studerer ved høyskolen, og etter jul fikk Einar praksisplass hos Øst Riv AS som rehabiliterte den amerikanske ambassaden i Oslo.

– Jeg hadde praksis mandager og tirsdager. Da er man med anleggsleder ute på bygge- plassen. På den måten blir man kjent med bygget, de som jobber der, rutinene og hvordan hele byggeplassen fungerer. Det er mange forskjellige utfordringer som man står overfor hele tiden. Etter hvert får man følge prosjektlederens hverdag på kontoret og bli satt mer inn i deres hverdag. På denne måten vil studentene få verdifull, og ikke minst praktisk, innsikt i hva en prosjektleder driver med, sier han.

De resterende dagene er det teoretisk undervisning ved skolen.

Arbeidspraksis er en stor fordel

Einar ser på bakgrunnen sin med rundt ti års praksis som tømrer som en stor fordel når han skulle satse videre på karrierestigen innen byggfaget:

– Jeg tror det er en kjempestor fordel å ha bakgrunn fra et yrkesfag når du skal bli leder på byggeplass. Som tømrer vet jeg godt hvordan hele byggeplassen fungerer og kjenner prinsippene du må kjenne til hvis du skal sette opp en ringmur, reise en vegg eller bygge et tak. Arbeidspraksis gjør det også enklere å forstå hvordan samarbeidet mellom de ulike fagene må fungere ute på byggeplassen.

– Ti års erfaring gir meg dessuten en viss forståelse for hvor lang tid de ulike arbeidsoperasjonene tar. Det er nok også en fordel når man skal bli leder, for da blir det enklere å sette opp fornuftige tidsestimater basert på erfaringer, og ikke minst vite hva man kan forvente av arbeiderene som er på plassen, tilføyer han.

Attraktive i arbeidslivet

Bachelorstudiet er egentlig treårig, men med teknisk fagskole får man skrevet av en del av fagene, dermed ble skoletiden på høyskolen for Einar bare halvannet år.

– Det at vi har et yrkesfag i bunn skiller oss fra mange andre utdanninger, og mange arbeidsgivere foretrekker kombinasjonen av praktisk erfaring og teorietisk utdannelse. Derfor får vi mange positive tilbakemeldinger fra bedrifter som ser verdien av at det finnes en utdannelse som dette, og som gjør det mulig for folk med yrkesfag å komme videre i karrieren på en smidig måte, avslutter Einar.

----

Høyskolen for yrkesfag AS er opprettet for å tilby arbeidslivet etterspurt praksis- basert kompetanse på bachelornivå. Det første studiet som blir tilbudt, er bachelor i bygge- plassledelse. Les mer.