I moderne byggeprosjekter er fokuset på bærekraft og teknisk ledelse avgjørende – bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygginstallasjoner gir kompetansen man trenger innen energirådgivning og ITB-koordinering i kombinasjon med økonomi og ledelse. 

Studiet gir muligheten til erfaringsbasert læring, varierte arbeidsformer og en unik faglig tilnærming som forbereder deg på kompleksiteten i dagens byggeprosjekter.


Hvem passer studiet for?

Bygg- og anleggsbransjen er en av landets største næringer og vil ha behov for mange nye medarbeidere de nærmeste årene. Dette studieprogrammet er spesielt skreddersydd for fagskoleingenører som har gått teknisk fagskole, og for de med erfaring innen bygg, klima, energi, miljø og elektro. Med denne utdanningen får du muligheten til å utvikle deg videre i ditt fagfelt. 

Bachelorutdanningen gjør studenter til attraktive arbeidstakere innenfor bygging og drift av byggtekniske anlegg. Studiet legger vekt på erfaringsbasert læring ved å kombinere teori med praktisk anvendelse. Gjennom denne tilnærmingen formes kandidater til kompetente ITB-ledere med omfattende og praksisnær kunnskap. 

Hva kan du som student forvente:
  • Praksisnær læring: Kombinasjonen av teori og praktisk tilnærming gir studentene erfaring som er umiddelbart anvendbare i bransjen.
  • Bærekraftig fokus: Studiet legger spesielt vekt på bærekraft, som er essensielt for å møte dagens og fremtidens utfordringer innen bygningsinstallasjoner.
  • Tverrfaglig kompetanse: Studentene utvikler en bred kompetanse som ITB-ledere, med evnen til å navigere i komplekse tverrfaglige byggeprosjekter.
     

Oppbygging av studiet

Studiet er utviklet for å imøtekomme utfordringene som mellomledere står overfor, med en grundig integrasjon av teori og aktuell forskning innen tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner i kombinasjon med økonomi- og ledelsesfag. 

Det vil være særlig fokus på energiledelse, bærekraft, miljø og sirkulær økonomi samt en ITB-koordinators rolle i tverrfaglige byggeprosjekter. Det handler om tverrfaglig forståelse, sammenhenger og grensesnitt mellom aktørene i forskjellige byggeprosjekter. Studentene skal gjennom praktiske utprøvinger skape nødvendig utvikling og endringer i en bransje i stadig omstilling.

Heltids- og deltidsstudie

Bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner er et fleksibelt studium, og studenter kan velge mellom heltids- eller deltidsutdanning. Studiemulighetene tilpasses din livsstil – enten du foretrekker en intensiv heltidsutdanning på 3 år, eller ønsker mer fleksibilitet med nettstøttet deltidsstudie over 5 år.

Heltidsutdanningen, som går over tre år, er organisert med fysiske samlinger på to til tre dager i uken ved HØFY. Det suppleres med undervisning og veiledningen gjennom skolens digitale læringsplattform (LMS).

Deltidsalternativet gir en mer fleksibel tilnærming, hvor du kan fullføre på fem år. Deltidsstudentene vil delta i tre fysiske samlinger på tre dager, tre ganger i semesteret. 

Det tilbys et innfasingsløp fra fagskole, både som nettstøttet deltid over 2,5 år og heltid over 1,5 år. Les mer om hvordan studietiden halveres med fagskoleutdanning her. 

Opptakskrav

Opptakskravene er fleksible for å imøtekomme ulike studiebakgrunner. Du kan søke opptak med generell studiekompetanse fra videregående skole, fullført fagskoleutdanning eller realkompetanse. For de med generell studiekompetanse er det en fordel å ha noe praksis å vise til, da dette gir en verdifull yrkesfaglig forankring i studiet.

Alternativet for de som ikke har fullført videregående opplæring, er opptak basert på realkompetanse. Dette er vanligvis aktuelt for søkere over 25 år med minst fem års relevant praksis.

Dersom du har fullført en toårig teknisk fagskole innen et relevant fagområde, kan du få godkjenning for de første 90 studiepoengene i bachelorgraden. Spesielt interesserte kan også søke opptak til bachelor i byggeplassledelse med innfasingsløp fra fagskole, hvor det tas i bruk en nettstøttet deltidsløsning over 2,5 år med samlinger på vårt studiested på Gjøvik.
 

Faglig lokalsamfunn

HØFY skiller seg ut som den eneste nasjonale institusjonen som spesialiserer seg på yrkesfag innen høyere utdanning og forskning. Høyskolen ligger på Kallerud i Gjøvik, hvor lokalsamfunnet deles med Fagskolen Innlandet og NTNU. Denne nærheten til andre utdanningsinstitusjoner skaper et dynamisk læringsmiljø, og samarbeidet mellom skolene gir studentene en unik mulighet til å utforske et bredt spekter av faglige perspektiver.
 

Karriereveier og jobbmuligheter

Bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner åpner dører til spennende karriereveier. Gjennom en unik kombinasjon av energirådgivning, ITB-koordinering, økonomiforståelse, og ledelseskompetanse, blir våre kandidater ettertraktet innen bygging og drift av bærekraftige byggtekniske anlegg.

Studentene blir rustet til å håndtere de komplekse utfordringene i dagens bransje, og deres allsidige kompetanse gjør dem attraktive for en rekke roller. Enten det er som energirådgivere, ITB-koordinatorer, eller ledere innen byggeprosjekter, legges det et grunnlag for en vellykket karrierevei som ikke bare er bærekraftig, men også meningsfull. 

Fokus på fremtidsrettet kompetanse

Hos HØFY legges det vekt på å utruste studentene med kompetansen som trengs for fremtidens utfordringer. Pensum kombinerer teori og praksis, og fokuserer på bærekraftig energiledelse, ledelse av Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB) og tverrfaglige byggeprosjekter. Gjennom et unikt læreprogram får studentene muligheten til å forstå, utvikle og implementere bærekraftige løsninger, samtidig som de er rustet til å møte den stadig skiftende dynamikken i det moderne arbeidslivet.

Veiledede praktiske utprøvinger er en sentral del av vår pedagogiske tilnærming, designet for å gi studentene konkrete erfaringer og bygge opp relevant kompetanse for deres fremtidige arbeidsplass og lederroller.


Utdanningen består av fire hoveddeler fordelt på tolv emner:
  • Bærekraftig energiledelse
  • Ledelse av tekniske og bærekraftige ITB-prosesser
  • Forskning og utvikling
  • Bacheloroppgave og praktiske utprøvinger

Se studieplanen for Bachelor i Ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner her. 

Forskning og erfaringsbasert læring

For å utstyre studentene med nødvendige ferdigheter innen forskning, gis det en grundig innføring i vitenskapelige forskningsmetoder og forskningsetikk. Ved HØFY dyrkes det en kultur som forener praktisk erfaring med banebrytende forskning. 

De som underviser på HØFY bringer ikke bare med seg relevant yrkeserfaring, men også en dedikasjon til aktivt forsknings- og utviklingsarbeid. Dette sikrer at undervisningen er forankret i virkelige arbeidssituasjoner og reflekterer de nyeste trendene og innovasjonene innen bransjen. Studentene får muligheten til å bidra med sine perspektiver, ideer og funn som kan forme fremtidige standarder og beste praksis.


Utforsk mulighetene med bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygginstallasjoner 

Målet er å utdanne ledere innen installasjon og drift av integrerte tekniske installasjoner (ITB), med fokus på bærekraft i både nye og eldre bygg. Bachelor i Ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner har hovedfokus på bærekraftig energiledelse og ledelse av bærekraftige ITB-prosesser, samt en ITB-koordinators rolle i tverrfaglige byggeprosjekter.

Les mer om studieprogrammet Bachelor i Ledelse av tekniske og bærekraftige bygginstallasjoner her.

Er du klar for å forme fremtidens bærekraftige bygningsinstallasjoner? Begynn din reise mot en lederkarriere i en bransje som kontinuerlig er i utvikling. Utforsk vårt program og få muligheten til å lære av erfarne fagfolk, og bli en del av et engasjerende læringsmiljø på Gjøvik.