For studenter

Digitale tjenester

Høyskolen bruker Microsoft Teams som læringsplattform og Pocket-ID for tilgang til undervisningsrom og studiebevis. Alle studenter får tilgang ved studiestart.

Studd er høyskolens studieadministrative system. Her finner du informasjon om dine emner, karakterer og søknader.
Her er lenke til Studd

Lånekassen

Som student ved HØFY kan du søke lån og stipend gjennom Lånekassen

Studentsamskipnaden SiT

HØFY er medlem av SiT. SiT sine tjenester er derfor tilgjengelig for HØFYs studenter.
Se SiT sine nettsider.

Sit Kafe Gjøvik ligger i 1. etasje i sentralbygget på Kallerud (NTNU) og serverer frokost, lunsj og middag.

HØFYs kvalitetssikringssystem

Høyskolen er gjennom Universitets og høyskoleloven pålagt å ha et internt system for kvalitetssikring og skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. HØFYs kvalitetssystem består av tre deler:

  1. Dokumentet «Høyskolen for yrkesfag. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene». Godkjent av NOKUT ifm. akkreditering av bachelor i byggeplassledelse. Dokumentet beskriver rammer og mål for kvalitetsarbeidet ved HØFY.
  2. Digital løsning for utvikling, deling og tilgjengeliggjøring av kvalitetsdokumenter som understøtter implementeringen og den praktiske gjennomføringen av rammer og mål satt i det overordnede kvalitetsdokumentet. Her finnes prosedyrer, strategidokumenter, planer, oppdaterte oversikter over råd og nemnder mm. 
  3. Årlig kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal være en årlig dokumentasjon av at HØFY overholder lovkrav til kvalitetsarbeid og at målene for kvalitetsarbeid definert i det overordnede kvalitetsdokumentet følges opp.

Alle delene av kvalitetssikringssystemet er tilgjengelig for studenter ved HØFY ved forespørsel til administrasjonen.

Studenter og ansatte kan melde om avvik eller varsle ved å benytte skjema for avviksmelding og/eller varsling.
Last ned skjema.