Om skolen

Høyskolen for yrkesfag AS (HØFY) ble stiftet i desember 2015, og eies av Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken fylkeskommuner. Høyskolen for yrkesfag er en liten høyskole med rundt 110 studenter. Skolen ligger på Kallerud i Gjøvik, i naboskap med Fagskolen Innlandet og NTNU. Vi har også studiested i Porsgrunn, i Fagskolen Vestfold og Telemark sine lokaler.

Vi samarbeider nært med Fagskolene på Østlandet.

Våre bachelorutdanninger skal være tilrettelagt for studenter med yrkeserfaring, og at de åpner veien inn i en akademisk utdanning for de med en toårig fagskoleutdanning. HØFY er den eneste nasjonale institusjonen som rendyrker yrkesfag i høyere utdanning og forskning. Arbeidslivrelevansen er dermed det helt sentrale elementet i utdanningene ved HØFY. På denne måten vil HØFY være en vitenskapelig arbeidslivshøyskole, ikke kun en tradisjonell akademisk utdanningsinstitusjon.

Kontaktinformasjon

Adresse
Studievegen 7, 2815 Gjøvik

Telefon
+47 40181632

E-post
firmapost@hfy.no

Se kontaktpersoner nedenfor, eller send oss en forespørsel via kontaktskjemaet.


Ansatte

Inge Myklebust

Rektor og daglig leder

Arne Ronny Sannerud

Forskningsleder og professor

Atle Solbakken  

Fungerende studieleder for byggeplassledelse og bygningsingeniør

Trond Bjørge

Høyskolelektor og siviløkonom

Roger Drange

Høyskolelektor og yrkespedagog

Marit Engum Hansen

Førstelektor og yrkespedagog

Tommy Edvardsen Hvidsten

Høyskolelektor og stipendiat

Arne Roar Lier

Førsteamanuensis

Håvard Lund

Høyskolelektor og stipendiat

Frank Jørgen Vangen

Høyskolelektor og stipendiat

Einar Wedøe   

IKT-konsulent

Frede A. Stenslie  

Administrasjonsrådgiver

Høyskolen for yrkesfag sitt styre

Anders Bredesen, styrets leder. Representerer Viken fylkeskommune.

Anne-Marthe Kolbjørnshus, styrets nestleder. Representerer Innlandet fylkeskommune.

Yngve Andreassen. Representerer Innlandet fylkeskommune.

Hege Dubec. Representerer Viken fylkeskommune.

Lina Bringsli. Representerer Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Jens Christian Thysted. Representerer Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Helge Mæstad. Studentrepresentant.  

Atle Solbakken. Ansattrepresentant.