Ledelse av byggeprosjekter er en kompleks oppgave som krever solid kompetanse og god beslutningsevne. I dagens bransje, preget av ulike faggrupper, underleverandører og kulturelle forskjeller, er behovet for erfarne ledere avgjørende. 

Bachelor i byggeplassledelse gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å møte disse utfordringene, med fokus på å minimere feil og sikre en effektiv gjennomføring av byggeprosjekter.


Hvem passer studiet for?

Studiet i byggeplassledelse er skreddersydd for de som har gått teknisk fagskole og som ønsker en lederrolle. Rett og slett for deg som ønsker et overordnet ansvar på byggeplassen, inkludert prosjektledelse, økonomistyring, samarbeid med underleverandører og ivaretakelse av sikkerhet. Studiet gir muligheten til å utvikle ledere innen entreprenørsiden av byggeprosessen, uavhengig om du er hos byggherrer, entreprenører eller rådgivere.

Utdanningen for byggeplassledelse er først og fremst designet for fagskoleingeniører fra bygg og anlegg som ønsker videreutdanning, eller de som ønsker påbygging etter teknisk fagskole.

Hva kan du som student forvente?

Gjennom en bachelor i byggeplassledelse kan det forventes å opparbeide seg en grundig forståelse av hele byggeprosessen og rollen som leder. Gjennom tverrfaglig samarbeid og koordinering på byggeplassen, vil du utvikle ferdigheter innen bruk av digitale verktøy som BIM og Excel. Du vil få innsikt i prosjektstyring, byggeplassøkonomi, kontraktsjus, og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen.


Studiet gir deg muligheten til å få en større innsikt i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og flerkulturell forståelse. Fokuset ligger på personalledelse, hvor kommunikasjon, motivasjon, og HMS er viktige aspekter, i tillegg til operativ ledelse for å sikre effektiv gjennomføring av byggeplassoppgaver.

 

Læringsformer gjennom studiet:
 • Gruppearbeid med logg og refleksjon
 • Prosjektarbeid med fokus på forskning, utvikling og tverrfaglighet
 • Forelesning
 • Praksisorientert undervisning med fokus på erfaring, forskning, utvikling og tverrfaglighet
 • Veiledning både enkeltvis og i grupper
 • Individuelle arbeidsoppgaver
 • Presentasjoner
 • Nettstøttet læring
 • Problembasert læring (PBL)


Her finner du studieplanen til Bachelor i Byggeplassledelse. 

Karriereveier og jobbmuligheter

Studiet gir byggeplasslederkompetanse som kan brukes på flere nivå i bygg- og anleggsbransjen. Kombinasjonen av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter, åpner dørene for en rekke attraktive jobbmuligheter. 

 

Karriereveiene etter fullført studium er varierte og kan inkludere roller som: 
 • Byggeplassleder: Med ditt helhetlige syn på byggeprosessen og evnen til å koordinere ulike aspekter, er du rustet til å være leder på byggeplassen.
 • Prosjektleder: Med spesialisert kompetanse innen prosjektstyring og byggeplassledelse, kan du ta på deg utfordrende prosjektledelsesroller.
 • Anleggsleder: Ta ansvar for den overordnede ledelsen av anleggsprosjekter, håndtere både tekniske og administrative aspekter.
 • Entreprenør: Utforsk muligheter som selvstendig entreprenør og ta ledelsen i egne byggeprosjekter.
 • Byggkonsulent: Tilby ekspertise til andre byggeprosjekter som uavhengig rådgiver eller konsulent.
 • Ledelse innen bygg- og anleggsbransjen: Klatre oppover i hierarkiet og ta på deg lederroller innen ledelse og administrasjon i selskaper innen bransjen.

 

Heltids- og deltidsstudie

Bachelor i byggeplassledelse er tilpasset ulike livsstiler, enten du velger å engasjere deg i en intensiv heltidsutdanning eller om du foretrekker fleksibilitet med et nettstøttet deltidsstudium. Heltidsalternativet strekker seg over 3 år, mens deltidsstudenter kan fullføre på 5 år. Studiet er organisert med samlinger på studiestedene Gjøvik, Porsgrunn og Fredrikstad.


Heltidsstudenter møter på skolen tre dager i uken, mens deltidsstudenter har tre dagers samlinger tre ganger per semester.


Det tilbys et innfasingsløp fra fagskole, både som nettstøttet deltid over 2,5 år og heltid over 1,5 år. Les mer om hvordan studietiden halveres med fagskoleutdanning her.

 

Opptakskrav

Opptakskravene er tilrettelagt for ulike studiebakgrunner – alternativene som gir mulighet for opptak er; generell studiekompetanse fra videregående skole, fullført fagskoleutdanning eller realkompetanse. Søkere med generell studiekompetanse får fordeler av yrkesfaglig praksis, mens realkompetansevurdering er tilgjengelig for søkere over 25 år med minimum fem års relevant erfaring.


Søkere med fullført toårig teknisk fagskole innen et relevant fagområde kan få godkjenning for de første 90 studiepoengene i bachelorgraden. 

 

Praktisk utprøving

I løpet av studiet får du muligheten til å prøve ut det du har lært gjennom praktisk utprøvning. Den praktiske utprøvingen kan gjennomføres på din egen arbeidsplass eller en annen passende plass.

Etter den praktiske utprøvingen, skal du skrive en bacheloroppgave som knyttes til din erfaring. Denne oppgaven fokuserer på tverrfaglig forskning, endringsarbeid eller utviklingsarbeid. 


Gjennomføringen av bacheloroppgaven følger godkjente metoder innen vitenskapelige forsknings- og utviklingsprosjekter. Dette gir studentene muligheten til å anvende teorien i praksis og bidra til faglig utvikling i bransjen.

 

Utveksling og internasjonalisering

Gjennom bachelor i byggeplassledelse er det flere muligheter for internasjonalisering og utveksling. 

Internasjonalisering omfatter både studentutveksling, muligheter for å ta emner ved utenlandske universiteter og høgskoler, engelskspråklig pensumlitteratur og undervisning samt skriftlige oppgaver på engelsk. I tillegg vil studiet fokusere på flerkulturell forståelse innenfor et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked. 


Studentene får tilbud om utvekslingsopphold i femte semester, gjennom høyskolens samarbeidsavtaler med ulike høyskoler. I tillegg til ut- og innveksling av studenter vil skolen organisere studieturer til høyskolens samarbeidspartnere i utlandet og legge til rette for faglig samarbeid om prosjektoppgaver. Det legges også til rette for at studentene kan gjennomføre bacheloroppgaven i internasjonal bedrift.

 

Søk studieplass

Bachelor i byggeplassledelse gir deg grunnlaget til å mestre ledelse av byggeprosjekter. Uansett om du ser for deg å være leder på en byggeplass, en dyktig prosjektleder eller en entreprenør, gir dette studiet deg et solid fundament for en karriere i en stadig utviklende bransje. Utforsk de spennende mulighetene som venter på deg, og ta det første steget mot din lederrolle i bygg- og anleggssektoren ved å søke om studieplass på Bachelor i byggeplassledelse. 

Les mer om studieprogrammet Bachelor i Byggeplassledelse.