Bachelor i byggeplassledelse er for de som ønsker å ha det overordnede ansvaret på byggeplassen på forskjellige nivåer og områder, være seg prosjektledelse, økonomi, kontakt med underleverandører og sikkerhet. Herunder ledelse av byggeprosjekter, men med særlig fokus på entreprenørsiden av byggeprosessen. Dette kan være både hos byggherrer, entreprenører og rådgivere.

 

Studiet er en mer erfaringsbasert utdanning, som i større grad kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming. Her utdannes byggeplassledere med bred og praksisnær kunnskap, gode ferdigheter og høy kompetanse.


Du kan søke bachelor i byggeplassledelse innfasingsløp fra fagskole 2,5 år nettstøttet deltid med samlingssted Gjøvik eller Porsgrunn.
Innfasingsløp fra fagskole på 1,5 år heltid finnes på Gjøvik.