Personvernerklæring

1.0 Slik behandler Høyskolen for yrkesfag AS (HØFY) personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Høyskolen for yrkesfag AS, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.
Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen

Behandlingsansvarlig:
Høyskolen for yrkesfag AS
Studievegen 7
2815 Gjøvik
Telefon: 401 81 632
E-post: firmapost@hfy.no

Behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Alle personlige opplysninger du gir til oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger.
Kontakt Datatilsynet på e-post: postkasse@datatilsynet.no


1.1 Rett til innsyn, retting og sletting

 • Du har rett til innsyn i dine egne personopplysninger.
 • Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet.
 • Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ.
 • Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Du har rett til såkalt dataportabilitet og å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturelt, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være gjenstand for helt automatiserte individuelle avgjørelser av rettslig karakter.

Personvernregelverket har omfattende bestemmelser og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter nevnt ovenfor. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, må du ta kontakt med oss.

1.2 Informasjon om bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin.

Vi bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot nye kunder.

Når du besøker våre tjenester, setter vi både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år. Om du ønsker å lære mer om informasjonskapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes.

I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

 
2.0 Studenter og søkere til studieplass

2.1 Formål med behandling av personopplysninger om studenter

HØFY behandler personopplysninger fra studenter og personer som søker studieplass for å:

 • behandle søknader om opptak til studer
 • gjennomføre studieløp og eksamen
 • fakturering for studieavgift
 • utstede dokumentasjon for studenter
 • gjennomføre lovpålagte oppgaver som budsjett, regnskap og rapportering til overordnede myndigheter

Som en del av prosessen blir data overført til flere systemer for å kunne følge opplæringen

2.2 Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Vi behandler opplysninger om navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, opplysninger om tidligere utdanning og arbeidserfaring, oppgavebesvarelser og vurderinger, eksamensresultater, karakterer, fravær og annen informasjon som er nødvendig for gjennomføring av opplæringen. Det blir også tatt bilde av alle studenter når de begynner på skolen for bruk på studiebeviset. Det tas opptak av nettforelesninger, og disse gjøres tilgjengelig for den aktuelle klassen.

HØFY behandler også andre personopplysninger som oppgis i søknader eller annen behandling hvor rektor og daglig leder fatter enkeltvedtak. Dette kan blant annet være helseopplysninger. Helseopplysninger og eventuelt andre særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) oppbevares med utvidet sikkerhet.

Grunnlaget for å behandle de nødvendige personopplysningene er i henhold til personopplysningslovens artikkel 6 (1) a, 6 (1) b og 6 (1) c.

2.3 Hvor henter vi opplysninger fra?

Informasjon innhentes fra de registrerte selv.

2.4 Hvem utleverer vi personopplysninger til?

HØFY utleverer personopplysninger til Lånekassen og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

2.5 Hvor lenge oppbevares opplysningene?

HØFY oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen, og når lovverket stiller krav til bevaring.

Annen informasjon slettes når den ikke lenger er nødvendig for gjennomføring av HØFYs oppgaver. Dette vil som regel gjelde ved endt studie.

 

3.0 Kunder

3.1 Formål med behandling av personopplysninger for kunder

Vi behandler personopplysninger fra kunder for å kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde.

3.2 Hvilke opplysninger behandler vi?

HØFY registrerer kontaktinformasjon og fakturainformasjon for kontaktperson hos kunden. Ved oppdragsundervisning vil vi også registrere navn og e-postadresse til ansatte hos våre kunder som deltar i undervisning i regi av HØFY.

3.3 Hvor henter vi opplysningene fra?

Opplysningene hentes fra kunden selv.

3.4 Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Personopplysninger om kunder utleveres bare i forbindelse med lovpålagte utleveringer som bokføring, revisjon og regnskapsrapportering.

3.5 Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Informasjonen slettes når kundeforholdet opphører.
 

4.0 Ansatte

4.1 Formål med behandling av personopplysninger for ansatte

Vi behandler personopplysninger om ansatte for å kunne rekruttere, utbetale lønn, følge opp fravær og ivareta andre personaloppgaver. Dette er regulert i arbeidsavtalen.

Flere lover krever at vi overfører dine personopplysninger til andre myndigheter, for eksempel skattemyndighetene og Nav.

Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

4.2 Hvilke opplysninger behandler vi?

HØFY registrerer kontaktinformasjon, fødselsnummer, kjønn, helseopplysninger, kontonummer, utdanning, arbeidserfaring og fagforeningstilhørighet.

4.3 Hvor henter vi opplysningene fra?

Opplysningene hentes i stor grad fra de ansatte selv. Når det er aktuelt får HØFY tilgang på opplysninger fra for eksempel NAV, lege, politiet, Arbeidstilsynet, Statens innkrevingssentral og oppgitte referanser (i forbindelse med søkere til stillinger).

4.4 Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lovpålagte utleveringer. Vi utleverer personopplysninger til NAV ved krav om refusjon av sykepenger, til skattemyndighetene ved innrapportering av skatt og til DnB i forbindelse med pensjonsoppsparing.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på HØFYs nettsider.


4.5 Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Annen informasjon slettes når den ikke lenger er nødvendig for å ivareta arbeidsavtalen. Dette vil som regel gjelde inntil to år etter endt arbeidsforhold.


5.0 Lovhjemmel

Lovverk om høgskoler og universiteter, bokføring, arbeid og pensjon med forskrifter er det viktigste behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger.