Studentene viste fram solide arbeider hvor de har gått inn i dagsaktuelle problemstillinger, noe som tydelig engasjerte fagskolestudentene.

Rektor Inge Myklebust og kullkoordinator Arne Roar Lier gratulerte og takket studentene for innsatsen, både med egne arbeider, men også
for deres verdifulle bidrag i videreutviklingen av studiet og høyskolen.

På bildet: Onsdag 24. november presenterte HØFY-studentene sine bacheloroppgaver for studenter ved Fagskolen Innlandet.