Atle Solbakken er foreleser og studieveileder ved HØFY. Opprinnelig jobbet han på Fagskolen Innlandet, men har i tillegg vært med på utviklingen av HØFY. Nå er han ansatt som studieveileder ved HØFY, og underviser til tider ved Fagskolen. Når vi spør om hva han foreleser i begynner han å ramse opp flere ulike emner – byggeprosjekter, LEAN, logistikk. organisasjonsledelse o.l. 

– Jeg er litt sånn potet. Vi er en liten organisasjon, så vi må gjøre de oppgavene som er, sier han og smiler.

Atle Solbakken har vært med på å utvikle studietilbudet på HØFY. En kobling mellom yrkesfag og akademia.

Hva er målet med HØFY?

Målet med HØFY er å heve statusen til yrkesfag, sier Atle. De ønsket å åpne noen dører for de med yrkeserfaring. HØFY er skolen for deg med yrkeserfaring, men som i tillegg ønsker en formalkompetanse. Målet med HØFY var nemlig å åpne dørene inn til en akademisk utdanning. Istedenfor å starte helt på nytt i høyskolesystemet kan du gå videre på HØFY, og få anerkjent 90 studiepoeng fra fagskolen. En bachelor på totalt 2,5 år deltid eller 1,5 år heltid. Hos HØFY er det arbeidslivsrelevansen som står i fokus, og skolen tar en unik posisjon i utdanningsmarkedet med sin rendyrking av yrkesfag innen høyere utdanning og forskning. 

Hvem er den typiske HØFY-studenten?

Atle forteller at det ikke bare er én typisk HØFY-student. Generelt har studentene en bakgrunn med fagbrev eller fagskole, og de fleste jobber innenfor det utøvende leddet, særlig på entreprenørsiden. På HØFY finner du studenter med stor variasjon i bakgrunn og erfaring. 

– Vi har folk som jobber innen bygg og anlegg, tunneldrivere, brobyggere, veibyggere, de som bygger næringsbygg, de som driver med mindre boligprosjekter o.l. forteller Atle. 

Han legger til at det er stor spredning blant studentene, noe som fører til at forelesningene i klasserommet ikke blir helt tradisjonelle. Det blir mye diskusjoner og deling av erfaring mellom studentene. Her har de muligheten til å diskutere lignende problemstillinger på kryss og tvers – og lære av hverandres erfaringer. I klasserommet er det ingen intern konkurranse, men heller et ønske om å lære av hverandre. Drivkraften til de fleste studentene på HØFY er nemlig utvikling i form av å heve sin egen kompetanse. 

–  Det er ikke snakk om lønn, det er ikke snakk om karriere i særlig stor grad. De ønsker å bli flinkere til å gjøre det de driver med, og det er jo ganske unikt, forteller Atle med stolthet i stemmen. 

Nærhet mellom student og foreleser

Videre forteller Atle at HØFY er en liten skole, og at det blir en stor nærhet til studentene. Han legger til at dette er en del av den pedagogiske plattformen som skolen har, og som de ønsker å skille seg ut på. Atle viser til at de i større grad inkorporerer studenten sine hverdagslige jobber i studieløpet. Underveis i studiet har studentene praktiske utprøvinger. En form for praksis hvor studentene skal teste ut forskjellige problemstillinger og utfordringer som de identifiserer, og se om de kan gjøre endringer i egen jobb. På denne måten skapes det en fin balanse mellom studiet og den vanlige jobbhverdagen til studentene. 

– Det er en union som overlapper hverandre som gjør at det du du gjør i jobben din har du direkte nytte av på skolen og motsatt, forteller Atle. 

Mulighetene er mange

Etter en bachelor i byggeplassledelse ved HØFY så er mulighetene mange. Studiet er med på å gi studentene en mellomlederkomeptanse. En kompetanse som som kan brukes på flere generelle nivåer i bygg- og anleggsbransjen i tillegg til ulike typer lederansvar. Fokuset er lagt på de praktiske verktøyene for utøvelse av ledelse på et mellomnivå. Med en slik bachelor i ryggen vil du kunne stille sterkere i arbeidsmarkedet, og du er kvalifisert til videre relevant masterutdanning innen ledelse.