Opptak til bachelor i byggeplassledelse helt fram til studiestart

Du kan nå søke om opptak til bachelor i byggeplassledelse med studiestart i august.

Send din søknad her

HØFYs første kull med heltidsstudenter leverer sine bacheloroppgaver

Oppgavene tok for seg byggeplasslederens rolle i ulike entrepriseformer, lean i små byggbedrifter og likestilling i byggebransjen.

Mer om bacheloroppgavene
Bachelorstudenter ved HØFY
Bachelorstudenter ved HØFY

HØFYs første kull med heltidsstudenter leverer sine bacheloroppgaver

Oppgavene tok for seg byggeplasslederens rolle i ulike entrepriseformer, lean i små byggbedrifter og likestilling i byggebransjen.

Mer om bacheloroppgavene

Forskning og utvikling

Høyskolens FoU-arbeid gjøres i samarbeid med samarbeidspartnere i arbeidslivet. På denne måten gjøres forskningsinnsatsen relevant for undervisningen.

Studentene opplever at forskningen trekkes inn undervisningen slik at sammenhengen mellom studiet og FoU-arbeidet tydeliggjøres.

Les mer om forskning og utvikling